Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Протест от Светла Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура-Ловеч срещу текстове от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.

Образувано е АД № 394/2021 г. С решение № 197/28.10.2022 г. Административен съд-Ловеч отменя протестираните текстове от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.

 

 

Файлове:

Протест.pdf Протест.pdf