Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Протест от Светла Иванова Иванова - прокурор от Окръжна прокуратура-Ловеч срещу чл. 54 "б", ал. 1 и чл. 56, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ловеч

Протест от Светла Иванова Иванова - прокурор от Окръжна прокуратура-Ловеч срещу чл. 54 "б", ал. 1 и чл. 56, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ловеч