Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Протест от Кирил Енчев Петров прокурор от Окръжна прокуратура-Ловеч срещу Текстове от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Ловеч

Протест от Кирил Енчев Петров - прокурор от Окръжна прокуратура-Ловеч срещу Текстове от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Ловеч