Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Протест от Кирил Енчев Петров - прокурор от Окръжна прокуратура-Ловеч срещу Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч..

Протест от Кирил Енчев Петров - прокурор от Окръжна прокуратура-Ловеч срещу Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч