Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Протест от Кирил Енчев Петров - прокурор от Окръжна прокуратура-Ловеч срещу чл. 64, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч.

Протест от Кирил Енчев Петров - прокурор от Окръжна прокуратура-Ловеч срещу чл. 64, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч.