Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Преписка № 420/2021 г. от Светла Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура

Срещу чл. 51, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч е образувана преписка № 420/2021 г. от Светла Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура относно проверка на законосъобразността.Образувано е АД № 80/2021 г. С определение № 232/01.04.2021 г. Административен съд-Ловеч оставя без уважение искане на временно изпълняващ длъжността Областен управител на област Ловеч за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на чл. 51, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. С разпореждане от 09.08.2021 г. Административен съд-Ловеч оставя без движение жалбата.С Определение № 432/17.05.2022 г. Административен съд-Ловеч оставя без разглеждане жалба с вх. № 847/09.03.2021 г. от временно изпълняващ длъжността Областен управител на област Ловеч и прекратява производството по делото.