Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Преписка № 420/2021 г. от Светла Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура

Срещу чл. 51, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч е образувана преписка № 420/2021 г. от Светла Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура относно проверка на законосъобразността.