Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Оспорване на решение № 884/28.12.2018 г. от Областен управител Ловеч чрез Общински съвет -Ловеч с жалба с вх.№ ОС-31/17.01.2019 г. до Административен съд-Ловеч.

Оспорване на решение № 884/28.12.2018 г. от Областен управител Ловеч чрез Общински съвет -Ловеч с жалба с вх.№ ОС-31/17.01.2019 г. до Административен съд-Ловеч.