Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

29-07-2015 - Отменена Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч....

Относно:  Във връзка с постановено Решение № 9098 от 28.07.2015 г. на Върховен административен съд, което оставя в сила решение № 7 от 09.02.2015 г. постановено по адм. дело № 8 по описа за 2014 на Административен съд Ловеч, с което ОТМЕНЯ по протест на прокурор С.И. изцяло Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, приета с Решение № 392 от 11.06.2013 г., по Протокол № 30/11.06.2013 г., публ. на 08.07.2013 г. и съобщение в местен вестник от 08.07.2013 г., в сила от 08.07.2013 година; изм., решение № 479/26.09.2013 г., публ. на 21.10.2013 г., в сила от 21.10.2013 г.; изм. и доп., решение № 546/19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 г.; изм. и доп., решение № 638/27.03.2014 г., в сила от 08.05.2014 г.; изм. и доп., решение № 653/24.04.2014 г., в сила от 02.06.2014 г.; изм., решение № 696/26.06.2014 г., в сила от 02.06.2014 г.).

Файлове:

ВАС9098.pdf ВАС9098.pdf