Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ МАТЕЕВ

Дата на раждане: 21.02.1974 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: мандат 2011-2015 г.

Участие в комисии: комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред и безопастност на движението и конфликт на интереси - член; комисия по бюджет, финанси и европроекти - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023