Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ГЕОРГИ НИКОЛОВ МИТЕВ

Дата на раждане: 12.02.1957 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: СДС

Участие в предишен ОбС: мандат 2011-2015 г.; мандат 2015-2019 г.

Участие в комисии: комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество - член, комисия по социлана дейност, демографска политика и здравеопазване - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023