Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ЮНАЛ ДЖЕЛАЛОВ МЪСТЪНОВ

Дата на раждане: 22.11.1962 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ДПС

Участие в предишен ОбС: мандат 2003-2007 г.; мандат  2007-2011 г., мандат 2011-2015 г., мандат 2015-2019 г.

Участие в комисии: комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика - член; комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023