Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Юнал Джелалов Мъстънов

Юнал Джелалов Мъстънов

 

Дата на раждане: 22.11.1962 г.

Образование: висше

Професия: машинен монтьор

Избран с политическа сила: ДПС

Участие в предишен ОбС: мандат 1991-1995 г.; мандат 1999-2003 г.; мандат 2003-2007 г.; мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.

Тел. за контакти: 0888761321

E-mail: yu.mastanov@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт – зам. председател; Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019