Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Йовка Дончева Тодорова

Йовка  Дончева  Тодорова

 

Дата на раждане: 08.03.1978 г.

Образование: висше

Професия: икономист

Избран с политическа сила:  ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0884704036

E-mail: yo.todorova@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт – член;  Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и НПО – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019