Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ВИКТОР ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ

Дата на раждане: 02.07.1973 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ВМРО-БНД

Участие в предишен ОбС:  2015-2019 г.

Участие в комисии: комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество - член; комисия по бюджет, финанси и европроекти - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023