Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Венцислав Георгиев Петрушев

Венцислав Георгиев Петрушев

 

Дата на раждане: 28.09.1966 г.

Образование: висше

Професия: застраховател

Избран с политическа сила: Реформаторски блок

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0888000495

Е-mail: v.petrushev@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия за развитие на селските райони, земеделие и гори – председател; Постоянна комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт - член

 

Общински съветник мандат  2015-2019