Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Васил Володиев Василев

Васил  Володиев  Василев

 

Дата на раждане: 02.09.1979 г.

Образование: средно специално

Професия: застраховател

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0885080933

E-mail: v.vasilev@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по жалби и контрол на решенията на ОС и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки – председател; Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти – член;  

 

Общински съветник мандат 2015-2019