Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Валентина Янкова Митева

Валентина Янкова Митева - Заместник-председател

 

Дата на раждане: 12.11.1960 г.

Образование: висше

Професия: счетоводител

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС:  мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.

Тел. за контакти: 0884704059

E-mail: v.miteva@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти – член;  Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019