Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Цветослава Съйкова Банева

Цветослава Съйкова Банева

 

Дата на раждане: 12.07.1987 г.

Образование: висше

Професия: социален работник

Избран с политическа сила: независим

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти:

E-mail: ts.dimitrova@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по социална, демографска и жилищна политика – член; Постоянна комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019