Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Цоло Гачев Христов

Цоло Гачев Христов

 

Дата на раждане: 30.08.1950 г.

Образование: висше

Професия: инженер

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.

Тел. за контакти: 0886468992

E-mail: ts.hristov@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация – член; Постоянна комисия по социална, демографска и жилищна политика - член

 

Общински съветник мандат 2015-2019