Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Тихомир Пенчев Маринов

Тихомир Пенчев  Маринов

 

Дата на раждане: 16.01.1984 г.

Образование: средно

Професия: готвач

Избран с политическа сила:  ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0896748855

E-mail: tisho_84marinov@abv.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация – член; Постоянна комисия за развитие на селските райони, земеделие и гори – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019