Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ТЕОДОР АНТОНОВ АРСОВ

Дата на раждане: 12.07.1981 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ДПС

Участие в предишен ОбС: 2015-2019 г.

Участие в комисии: комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси - член; комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023