Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Теодор Антонов Арсов

Теодор  Антонов  Арсов - Заместник-председател

 

Дата на раждане: 12.07.1981 г.

Образование: висше

Професия: еколог

Избран с политическа сила: ДПС

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0988774482

E-mail: t.arsov@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и НПО – член; Постоянна комисия за развитие на селските райони, земеделие и гори – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019