Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Страцимир Веселинов Петков

Страцимир  Веселинов Петков

 

Дата на раждане: 22.09.1972 г.

Образование: висше

Професия: финансов консултант

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: мандат 2011-2015

Тел. за контакти: 0896835033

E-mail: s.petkov@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт – член; Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и НПО – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019