Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Станимир Кочев Стоянов

Станимир  Кочев  Стоянов

 

Дата на раждане: 19.05.1948 г.

Образование: висше

Професия: машинен инженер

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0886090103

E-mail: s.stoyanov@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по социална, демографска и жилищна политика – председател;  Постоянна комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019