Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Соня Атанасова Караянева

Соня  Атанасова  Караянева

 

Дата на раждане: 16.11.1956 г.

Образование: висше

Професия: учител

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0878560781

E-mail: s.karayaneva@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество – член; Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и НПО – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019