Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Росица Димитрова Маринова

Росица  Димитрова Маринова

 

Дата на раждане: 01.01.1968 г.

Образование: висше

Професия: учител

Избран с политическа сила:  ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0878604065

E-mail: r.marinova@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и НПО – председател; Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество – зам. председател;

 

Общински съветник мандат 2015-2019