Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

РОСИЦА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

Дата на раждане: 01.01.1968 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: 2015-2019 г.

Участие в комисии: комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО - член; комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси - член

Общински съветник мандат 2019-2023