Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ХИТОВ

Дата на раждане: 17.03.1958 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила:  ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: 2011-2015 г.

Участие в комисии: комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване - член; образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО - зам.-председател

 

Общински съветник мандат 2019-2023