Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Петко Тинков Петков

Петко Тинков  Петков

 

Дата на раждане: 23.04.1957 г.

Образование: висше

Професия: икономист

Избран с политическа сила:  ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.

Тел. за контакти: 0899251913

E-mail: p.petkov@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти – член; Постоянна комисия по здравеопазване – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019