Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Силвия Иванова Дулева

Силвия Иванова Дулева

 

Дата на раждане:

Образование: висше

Професия: лекар

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти:

E-mail:

Участие в комисии: Постоянна комисия по здравеопазване – член; Постоянна комисия за развитие на селските райони, земеделие и гори – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019