Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ СТОЯНОВ

Дата на раждане: 04.11.1966 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС:

Участие в комисии: комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество - член; комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023