Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДЖАЧКОВ

Дата на раждане: 30.07.1957 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ВМРО-БНД

Участие в предишен ОбС:

Участие в комисии: комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика - член; комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023