Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Нели Веселинова Читинова

Нели Веселинова  Читинова

 

Дата на раждане: 04.05.1966 г.

Образование: висше

Професия: икономист

Избран с политическа сила: Реформаторски блок

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0878392093

E-mail: n.chitinova@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и НПО – зам.председател; Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти - зам.председател

 

Общински съветник мандат 2015-2019