Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

НЕЛИ ВЕСЕЛИНОВА ЧИТИНОВА

Дата на раждане: 04.05.1966 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ПБСД

Участие в предишен ОбС: 2015-2019 г.

Участие в комисии: комисия по бюджет, финанси и европроекти - зам.-председател; комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО - член

 

 

Общински съветник мандат 2019-2023