Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Минчо Стойков Казанджиев

Минчо Стойков Казанджиев

 

Дата на раждане: 06.05.1957 г.

Образование: висше

Професия: икономист

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: мандат 1991-1995 г.

Тел. за контакти: 0886444406

E-mail: m.kazandzhiev@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти –член; Постоянна комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019