Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Доротея Миленова Цанкова

Доротея Миленова Цанкова

 

Дата на раждане: 27.01.1977 г.

Образование: ........

Професия: ......

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС:  мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.

Тел. за контакти: ...........

E-mail: ......................

Участие в комисии: Постоянна комисия по жалби и контрол на решенията на ОС и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки – член; Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019