Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Лидия Несторова Николова

Лидия Несторова Николова

 

Дата на раждане: 10.03.1982 г.

Образование: висше

Професия: лекар

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти:

E-mail: l.nikolova@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по здравеопазване – председател;  Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019