Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Кирил Владимиров Гумнеров

Кирил Владимиров Гумнеров  - Заместник-председател

 

Дата на раждане: 03.08.1969 г.

Образование: висше

Професия: икономист

Избран с политическа сила:  „Избор за Ловеч“

Участие в предишен ОбС: мандат 2007-2011 г.

Тел. за контакти: 0884704041

E-mail: k.gumnerov@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация – член;  Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и НПО – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019