Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ

Дата на раждане: 03.08.1969 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ПБСД

Участие в предишен ОбС: мандат 2007-2011 г.; мандат 2015-2019 г.

Участие в комисии: комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество - член; комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023