Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Иво Георгиев Райнов

Иво  Георгиев Райнов

 

Дата на раждане: 30.05.1964 г.

Образование: висше

Професия: учител по география

Избран с политическа сила: Реформаторски блок

Участие в предишен ОбС: мандат 2003-2007 г.; мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.

Тел. за контакти: 0884704052

E-mail: i.raynov@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество – председател; Постоянна комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019