Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Иван Цанов Иванов

Иван  Цанов  Иванов

 

Дата на раждане: 24.04.1963 г.

Образование: висше

Професия: инженер КИС

Избран с политическа сила: НФСБ

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0894545524

E-mail: i.ivanov@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението – председател; Постоянна комисия по жалби и контрол на решенията на ОС и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019