Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ИВАН ИВАНОВ МИНКОВ

Дата на раждане: 14.03.1952 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ОБТ

Участие в предишен ОбС: мандат 2003-2007 г.; мандат 2015-2019 г.

Участие в комисии: комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика- член; комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023