Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Иван Иванов Минков

Иван  Иванов Минков

 

Дата на раждане: 14.03.1952 г.

Образование: висше

Професия: издател

Избран с политическа сила: ОБТ - Български лейбъристи

Участие в предишен ОбС: мандат 1999-2003 г.; мандат 2003-2007 г.

Тел. за контакти: 0884704054

E-mail: i.minkov@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт – член;  Постоянна  комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019