Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ИРИНА ЛЮБЕНОВА МИТЕВА

Дата на раждане: 05.04.1971 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: 2011-2015 г.

Участие в комисии: комисия по бюджет, финанси и европроекти - председател; комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023