Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Георги Цанков Карамишев

Г

Георги Цанков Карамишев

 

Дата на раждане: 12.10.1979 г.

Образование: висше

Професия: стопанска логистика

Избран с политическа сила:  ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0897861722

E-mail: g.karamishev@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество – член;  Постоянна комисия за развитие на селските райони, земеделие и гори – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019