Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Георги Николов Митев

Георги  Николов  Митев

 

Дата на раждане: 12.02.1957 г.

Образование: висше

Професия: стоматолог

Избран с политическа сила: Реформаторски блок

Участие в предишен ОбС:  мандат 1991-1995 г.; мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.

Тел. за контакти: 0889910344

E-mail: g.mitev@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по здравеопазване – зам. председател;  Постоянна комисия по жалби и контрол на решенията на ОС и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019