Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ГЕОРГИ ЦАНКОВ КАРАМИШЕВ

Дата на раждане: 12.10.1979 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: 2015-2019 г.

Участие в комисии: комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика - председател; комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023