Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Ертан Хюсеин Хасан

Ертан  Хюсеин  Хасан

 

Дата на раждане: 29.12.1970 г.

Образование: висше

Професия: финансист

Избран с политическа сила: ДПС

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0887789453

E-mail: e.hasan@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти - член;  Постоянна комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019