Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ДОРОТЕЯ МИЛЕНОВА ЦАНКОВА

Дата на раждане: 27.01.1977 г.

Образование:

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: мандат 2011-2015 г.; мандат 2015-2019 г.

Участие в комисии: комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО - председател; комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023