Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ

Дата на раждане: 01.09.1971 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: 2003-2007 г.; 2007-2011 г.

Участие в комисии: комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси - член; комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023