Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Димитър Стефанов Димитров

Димитър Стефанов  Димитров

 

Дата на раждане: 10.05.1965 г.

Образование: висше

Професия: икономист

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0887826654

E-mail: d.dimitrov@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация – председател;  Постоянна комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт – член; Постоянна комисия по чл. 25, ал.2, т. 3 от ЗПУКИ - председател

 

Общински съветник мандат 2015-2019